Tsvetkova, T. (2015) “Two approaches to the problem of ray seismic tomography”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(1), pp. 121–133. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111330.