Logvinov, I., Tregubenko, V. I. and Tarasov, V. N. (2014) “Geoelectric studies of the south Voronezhcrystalline massif”, Geofizicheskiy Zhurnal, 36(2), pp. 75–84. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i2.2014.116119.