Strakhov, V. and Savin, M. G. (2013) “Reducing seismic hazard: missed opportunities”, Geofizicheskiy Zhurnal, 35(1), pp. 4–11. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116324.