Masurenkov, Y. P., Sobiesevich, A. L., Petrova, V. V., Slezin, Y. B. and Shuvalov, R. A. (2013) “The phenomenon of gas trails in Bennett Island”, Geofizicheskiy Zhurnal, 35(1), pp. 27–45. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116327.