Babak, V. I., Klimkovich, T. A., Rokityansky, I. I. and Tereshin, A. V. (2013) “Variations of the induction vector in Japan”, Geofizicheskiy Zhurnal, 35(1), pp. 153–158. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116346.