Verpahovskaya, A. O., Pilipenko, V. N. and Pylypenko Е. V. (2017) “Formation geological depth image according to refraction and reflection marine seismic data”, Geofizicheskiy Zhurnal, 39(6), pp. 106–121. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116375.