Bakhmutov, V., Gladkochub, D. P. and Shpyra, V. V. (2013) “Age position, geodynamic specifics and paleomagnetism of intrusive complexes of the western coast of the Antarctic Peninsula”, Geofizicheskiy Zhurnal, 35(3), pp. 3–30. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i3.2013.116387.