Gordienko, V. V. (2013) “Deep processes and indigenous diamond deposits”, Geofizicheskiy Zhurnal, 35(3), pp. 70–83. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i3.2013.116395.