Antsiferov, A. V., Dovbnich, M. M., Kanin, V. A. and Viktorenko, I. A. (2012) “Nature and forecast of regional zoning of dynamic phenomena in mines of Donbass”, Geofizicheskiy Zhurnal, 34(5), pp. 102–110. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116666.