Slivinskaya, G., Skarboviychuk, T., Yakuhno, V. and Knyazkova, I. L. (2012) “The results of paleomagnetic studies of the Pleistocene deposits of the Azov Sea (the Botievo section)”, Geofizicheskiy Zhurnal, 34(6), pp. 79–90. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116710.