Gordienko, V. V., Gordienko, I. V., Zavgorodnaya, O. V., Logvinov, I. and Tarasov, V. N. (2012) “Evolution of the tectonosphere of the Ukrainian Carpathians”, Geofizicheskiy Zhurnal, 34(6), pp. 160–178. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116726.