Spirtus, V. B. (2011) “Features of the dynamics of seismic activity in models of the FitzHugh-Nagumo type”, Geofizicheskiy Zhurnal, 33(2), pp. 57–63. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117295.