Strahov, V. N. (2010) “Autobiography of Academician RAS V. N. Strakhov”, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(6), pp. 239–250. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i6.2010.117471.