Starostenko, V. I. (2010) “Important steps in studying the tectonosphere of Ukraine”, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(2), pp. 147–153. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i2.2010.117565.