Tsvetkova, T. A., Shumlyanskaya, L. A., Bugaenko, I. V. and Zaets, L. N. (2010) “Seismotomography of the East European platform: a three-dimensional P-velocity model of the mantle near Fennoscandia. Part II”, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(1), pp. 60–77. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117570.