Mychak, S. V., Murovskaya, G. V., Polyachenko, E. B. and Belskyi, V. M. (2018) “Stress-deformed state of the Earth crust of the Bug mining area in the section Gayvoron—Zavalye”, Geofizicheskiy Zhurnal, 40(2), pp. 95–107. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.128933.