Starostenko, V. I. (2018) “Alexander Andreevich Trypilsky - 80 years old”, Geofizicheskiy Zhurnal, 40(4), pp. 217–219. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.144118.