Baranov, V., Mametova, L. and Korovin, V. (2020) “Modelling of metasomatosis in radiogenic rocks as a factor of transformation of their properties”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(1), pp. 86–95. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195478.