Omelchenko, V. and Pigulevskiy, P. (2020) “Geological structure of the Ingulets-Kryvyi Rih-Krupetsk suture zone within Northern side of the Dnipro-Donets Depression”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(4), pp. 108–119. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210675.