Andrushchenko, Y., Osadchy, V., Liashchuk, A. and Kornienko, I. (2020) “Instrumental observations at the Rivne NPP permanent seismic monitoring network”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(4), pp. 133–141. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210677.