Korzhov, Y., Lobova, G., Isaev, V., Starikov, A. and Kuzina, M. (2020) “Hydrocarbons genesis of pre-Jurassic complex in Khanty-Mansiysk field (the zone of West Siberian plate local compression)”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(5), pp. 130–147. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i5.2020.215076.