Khazan, Y. (2020) “Coronavirus scent”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(5), pp. 233–248. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i5.2020.215368.