Shchyptsov О. . (2021) “Digital vector of Ukraine development: formation of national industry of oceanographic geospatial data”, Geofizicheskiy Zhurnal, 43(1), pp. 266–275. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225553.