[1]
I. Logvinov, V. I. Tregubenko, and V. N. Tarasov, “Geoelectric studies of the south Voronezhcrystalline massif”, GJ, vol. 36, no. 2, pp. 75–84, Apr. 2014.