[1]
O. Z. . Ganiev, T. A. Amashukeli, L. V. . Farfuliak, and K. V. . Petrenko, “Organization of the stationary seismological observations point”, GJ, vol. 43, no. 5, pp. 232–240, Nov. 2021.