Sharov, N. “Deep Seismic Studies in the Southeastern Fennoscandian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 37, no. 5, Oct. 2015, pp. 104-20, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111149.