Lyashchuk, A., Y. Andrushchenko, Y. Gordienko, E. Karyagin, and I. Kornienko. “Possibility of the Use of Data of Infrasonic Monitoring for Identification of the Nature of Seismic Events”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 37, no. 6, Dec. 2015, pp. 105-14, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111177.