Tsvetkova, T. “Two Approaches to the Problem of Ray Seismic Tomography”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 37, no. 1, Feb. 2015, pp. 121-33, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111330.