Anakhov, P. “Releasing of Tectonic Stresses by Using Microseismogenic Phenomena”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 36, no. 5, Oct. 2014, pp. 128-42, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111574.