Sharov, N., and L. P. Sviridenko. “Precambrian Lithospheric Evolution of the Fennoscandian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 39, no. 5, Oct. 2017, pp. 47-62, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.112341.