Logvinov, I., V. I. Tregubenko, and V. N. Tarasov. “Geoelectric Studies of the South Voronezhcrystalline Massif”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 36, no. 2, Apr. 2014, pp. 75-84, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v36i2.2014.116119.