Strakhov, V., and M. G. Savin. “Reducing Seismic Hazard: Missed Opportunities”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 35, no. 1, Feb. 2013, pp. 4-11, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116324.