Babak, V. I., T. A. Klimkovich, I. I. Rokityansky, and A. V. Tereshin. “Variations of the Induction Vector in Japan”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 35, no. 1, Feb. 2013, pp. 153-8, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116346.