Bakhmutov, V., D. P. Gladkochub, and V. V. Shpyra. “Age Position, Geodynamic Specifics and Paleomagnetism of Intrusive Complexes of the Western Coast of the Antarctic Peninsula”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 35, no. 3, Apr. 2013, pp. 3-30, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v35i3.2013.116387.