Antsiferov, A. V., M. M. Dovbnich, V. A. Kanin, and I. A. Viktorenko. “Nature and Forecast of Regional Zoning of Dynamic Phenomena in Mines of Donbass”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 34, no. 5, Oct. 2012, pp. 102-10, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116666.