Trypolsky, A. A., O. V. Topolyuk, and V. Tripolskaya. “ 1”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 34, no. 6, Dec. 2012, pp. 68-78, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116705.