Slivinskaya, G., T. Skarboviychuk, V. Yakuhno, and I. L. Knyazkova. “The Results of Paleomagnetic Studies of the Pleistocene Deposits of the Azov Sea (the Botievo Section)”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 34, no. 6, Dec. 2012, pp. 79-90, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116710.