Gordienko, V. V., I. V. Gordienko, O. V. Zavgorodnaya, I. Logvinov, and V. N. Tarasov. “Evolution of the Tectonosphere of the Ukrainian Carpathians”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 34, no. 6, Dec. 2012, pp. 160-78, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116726.