Ganiev, A., K. V. Petrenko, E. E. Sheremet, D. V. Vakulovich, and V. A. Krasny. “Organization of a Seismological Observation Point on the Zmiyinyi Island”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 33, no. 2, Apr. 2011, pp. 122-8, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117309.