Strahov, V. N. “Autobiography of Academician RAS V. N. Strakhov”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 32, no. 6, Dec. 2010, pp. 239-50, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v32i6.2010.117471.