Starostenko, V. I. “Important Steps in Studying the Tectonosphere of Ukraine”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 32, no. 2, Apr. 2010, pp. 147-53, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v32i2.2010.117565.