Tsvetkova, T. A., L. A. Shumlyanskaya, I. V. Bugaenko, and L. N. Zaets. “Seismotomography of the East European Platform: A Three-Dimensional P-Velocity Model of the Mantle Near Fennoscandia. Part II”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 32, no. 1, Feb. 2010, pp. 60-77, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117570.