Mychak, S. V., G. V. Murovskaya, E. B. Polyachenko, and V. M. Belskyi. “Stress-Deformed State of the Earth Crust of the Bug Mining Area in the Section Gayvoron—Zavalye”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 2, Apr. 2018, pp. 95-107, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.128933.