Starostenko, V. I. “Alexander Andreevich Trypilsky - 80 Years Old”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 4, Aug. 2018, pp. 217-9, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.144118.