Bakhmutov, V., I. Polyachenko, and S. Cherkes. “Problems of Precambrian Paleomagnetism on the Territory of Ukraine”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 5, Nov. 2018, pp. 245-68, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147491.