Gordienko, V. V. “About Degassing of the Earth”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 3, July 2019, pp. 18-45, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172420.