Bondar, K. M., M. M. Daragan, V. Prilukov, S. V. Polin, I. V. Tsiupa, and S. V. Didenko. “Magnetometry of the Scythian Burial Ground Katerinovka in the Lower Dnieper Region”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 3, July 2019, pp. 134-52, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172438.