Mechnikov, Y. P., S. V. Tikhlivets, and O. G. Volkov. “Underground Temperature Background of the Saksagan Iron Ore Region in Kryvyi Rih Basin”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 5, Nov. 2019, pp. 156-64, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183629.