Starostenko, V. “In Memory of Vyacheslav Akimovich Velikanov - a Major Geologist and Remarkable Person”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 5, Nov. 2019, pp. 252-4, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.185682.