Burtiyev, R., and V. Kardanets. “A Model of the Basic Components in the Seismic Vrancea Zone”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 1, Mar. 2020, pp. 76-85, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195474.